Industri & Halaman Utama Sistem QUEST3+

Sistem Pendaftaran Produk & Pelesenan

Recent Updates

Informasi Regulatori

Asas Regulatori

Info QUEST3+, Pengkelasan, Makmal & Percubaan Kajian Klinikal, Garispanduan am, Dokumen Garispanduan ASEAN

Makmal & Kawalan Kualiti

Senarai Semak Ujian, Senarai Makmal Swasta & Garispanduan Penyerahan Sampel Produl untuk Ujian Makmal

Pelesenan & Pemeriksaan

APB, AEB, Pemeriksaan & Pelesenan (Pengilang, Pengimport dan Pemborong)

Bahan Aktif Farmaseutikal (API)

Garispanduan API, Pekeliling API & FAQ API

Amalan Makmal Baik (GLP)

Dokumen OECD GLP, Prosedur Permohonan, Fasiliti Komplian GLP

Farmakovigilans

Pelaporan ADR & Pemantauan Keselamatan Produk Farmaseutikal dan Vaksin

Kategori Produk

Carian Garispanduan, Direktif, Pekeliling, Pengumuman, dan Borang Permohonan berdasarkan Kategori Produk

Kosmetik

Mana-mana sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan manusia

PRODUK SEMULAJADI

 Tradisional (Am) & Tradisional (Sederhana)Ubat Generik

Bioekuivalens (BE), Preskipsi (Penilaian Penuh), Bukan Preskripsi (Penilaian Penuh & Penilaian Ringkas) 

Biologik

Biologikal/Biotek/Biosimilar, Vaksin, Produk Darah & Lain-lainEntiti Kimia Baru

Entiti Kimia Baru/ Radiofarmaseutikal, Kombinasi Produk Baru, Supplemental Products

Suplemen Kesihatan

General, Functional (Medium) & Disease Risk Reduction (High)

Ubat Veterinar

Produk Racun Berjadual, Produk Bukan Racun Berjadual, Produk Innovator/NCE 

Produk Kombinasi

Produk Kombinasi Ubat- Peranti Perubatan dan Peranti Perubatan- Ubat

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

Image   Image   Image   Image  

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Khamis 13 Jun 2024, 10:32:42.
© Copyright 2018 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Menu Utama