Surat Peringatan Pendaftaran Semula Produk

Kadar pengguna: 1 / 5

bintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

 

Seperti yang Tuan/Puan sedia maklum, permohonan pendaftaran semula produk perlu dikemukakan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh pendaftaran.

 

Pada kebiasaannya, surat peringatan akan dikeluarkan kepada pemegang pendaftaran produk bagi produk yang akan tamat tempoh pendaftaran dalam tempoh 3 bulan.

 

Walau bagaimanapun, bermula 1 JANUARI 2018, surat peringatan untuk produk yang akan tamat tempoh pendaftaran dalam tempoh 3 bulan TIDAK AKAN DIKELUARKAN.

 

Tuan/Puan adalah dinasihatkan agar sentiasa membuat semakan pada sistem QUEST 3+ dengan melihat di bahagian yang memaparkan produk yang akan tamat tempoh pendaftaran dalam tempoh 6 bulan. 

 

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang pendaftaran produk untuk memastikan permohonan pendaftaran semula dikemukakan sebelum tamat tempoh pendaftaran.

 

Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan sekiranya permohonan pendaftaran semula dikemukakan selepas tamat tempoh pendaftaran produk.

 

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Jumaat 12 Julai 2024, 15:24:37.
© Copyright 2018 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Menu Utama