BORANG PERMOHONAN EMEL DAN AKAUN KOMPUTER NPRA

BAHAGIAN A (DATA PERIBADI)
(Diisi dengan tepat dan semua fail muat naik adalah dalam format pdf, jpg sahaja)
Nama Penuh(*)

0/100

Invalid Input

Nombor Kad Pengenalan Baharu(*)
Invalid Input

Tarikh Lapor Diri Di NPRA(*)
Invalid Input

Nombor Telefon Pejabat(*)
Invalid Input

Nombor Telefon Bimbit(*)
Invalid Input

Jawatan(*)
Invalid Input

Gred Jawatan(*)
Invalid Input

Taraf Jawatan(*)
Invalid Input

Jenis Permohonan(*)
Invalid Input

Emel peribadi(*)

0/25

Invalid Input

Bukan emel rasmi bagi membolehkan pihak ICT memaklumkan pembukaan emel baharu

Cadangan Nama Emel 1(*)

0/50

Invalid Input

Cadangan Nama Emel 2(*)

0/50

Invalid Input

Nama Pusat (*)
Invalid Input

Nama Seksyen(*)
Invalid Input

(Bagi Group Emel)
Invalid Input

Sila masukkan alamat emel/nama pegawai yang ingin ditambah

Pengemaskinian rekod komputer
Invalid Input

Sila nyatakan nombor siri yang tertampal pada PC/laptop

Pengemaskinian rekod pencetak
Invalid Input

Sila nyatakan nombor siri yang tertampal pada pencetak

Penyahaktifan akaun komputer pegawai asal
Invalid Input

Sila nyatakan pengguna asal PC/laptop bagi kegunaan mengwujudkan akaun akses ke dalam PC/laptop

Saya dengan ini memohon untuk mendapatkan satu akaun e-mail. Segala peraturan dan syarat yang ditetapkan telah saya baca dan fahami dan bersetuju untuk mematuhinya. Saya juga faham jika saya melanggar mana-mana peraturan dan syarat tersebut, akaun saya boleh dibatalkan dan tindakan susulan boleh dikenakan ke atas saya.
Nota: Pengguna akan diberitahu keputusan melalui e-mel kepada PA setiap Pusat.
BAHAGIAN B - PERAKUAN
Adalah saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar. Dikemukakan permohonan ini untuk tindakan dan kelulusan pihak pengurusan selanjutnya.
Pengesahan Digital: Deklarasi Pemohon (*)
Invalid Input

Sila lampirkan Surat Lapor diri ditandatangani Ketua Pusat (*)
Invalid Input

Kelulusan emel atau memo kelulusan Ketua Pusat dalam format fail pdf, jpg sahaja.

(*)
Invalid Input

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

Image   Image   Image   Image  

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Friday 08 December 2023, 09:30:23.
© Copyright 2023 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Main Menu English