BORANG PERMOHONAN AKSES SISTEM QUEST 3+ NPRA

BAHAGIAN A (DATA PERIBADI)
(Diisi dengan tepat dan semua fail muat naik adalah dalam format pdf, jpg sahaja)
Nama Penuh(*)

0/100

Invalid Input

Nombor Kad Pengenalan Baharu(*)
Invalid Input

Emel rasmi NPRA(*)
Invalid Input

Nombor Telefon Pejabat(*)
Invalid Input

Nombor Telefon Bimbit(*)
Invalid Input

Jawatan(*)
Invalid Input

Gred Jawatan(*)
Invalid Input

Tahap Pengguna(*)
Invalid Input

Nama Pusat (*)
Invalid Input

Nama Seksyen(*)
Invalid Input

BAHAGIAN B (MAKLUMAT LOGIN QUEST 3+)
Primary Module Function(*)
Invalid Input

Module Function(*)
Invalid Input

BAHAGIAN C - PERAKUAN
Adalah saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar. Dikemukakan permohonan ini untuk tindakan dan kelulusan pihak pengurusan selanjutnya.
Pengesahan Digital: Deklarasi Pemohon (*)
Invalid Input

Sila lampirkan pengesahan Ketua Seksyen atau Ketua Unit(*)
Invalid Input

Kelulusan emel atau memo kelulusan Ketua Seksyen atau Ketua Unit dalam format fail pdf, jpg sahaja.

(*)
Invalid Input

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

Image   Image   Image   Image  

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Friday 08 December 2023, 09:30:23.
© Copyright 2023 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Main Menu English