Anggota PBKD

Cetak

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

ANGGOTA PIHAK BERKUASA KAWALAN DADAH 

Anggota ex-officio:

Y. Bhg. Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah 
Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

Y. Bhg. Datin Dr. Faridah Aryani bt. Md. Yusof
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Kementerian Kesihatan Malaysia

Y. Brs. Dr. Hasenah binti Ali
Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Anggota

Anggota Silihganti

Dr. Mithra A/P C. Seganathirajah

Ketua Jabatan Perubatan Am

Hospital Serdang

Dr. Zamri bin Mohamed

Pakar Perunding Perubatan Dalaman

Hospital Sultanah Nurzahirah

Pn. A'tia binti Hashim
Pengarah

Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

(kosong)

Prof. Madya Dr Vikneswaran a/l Murugaiyah

Pusat Pengajian Sains Farmasi

Universiti Sains Malaysia

Prof. Madya Dr. Baharudin Ibrahim

Pusat Pengajian Sains Farmasi

Universiti Sains Malaysia

Prof. Madya Dr. Hasniza Zaman Huri

Fakulti Farmasi

Universiti Malaya

Prof. Madya Dr. Najihah Mohd Hashim

Fakulti Farmasi

Universiti Malaya

Prof. Madya Dr. Mohd Makmor Bakry 
Fakulti Farmasi

Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Madya Dr. Norazrina Azmi 
Fakulti Farmasi

Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Hajah Salina Abdul Aziz
Ketua Perkhidmatan Psikiatri Kebangsaan dan

Pakar Perunding Kanan Psikiatri

Hospital Kuala Lumpur

Dr Norliza Che Mi

Pakar Perunding Kanan Psikiatri

Hospital Kajang

Dr. Akma binti Ngah Hamid

Pengarah

Bahagian Pengurusan Biosekuriti dan SPS,

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Dr. Rozanah Asmah binti Abd Samad

Timbalan Pengarah

Bahagian Pengurusan Biosekuriti Dan SPS (Z)

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Dr. Thirunavukarasu Rajoo

Persatuan Perubatan Malaysia

Dr. Sivanaesan Letchumanan

Persatuan Perubatan Malaysia

 

(Kemaskini : 24 Jun 2020)