Pengenalan MADRAC

Cetak

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

About the Malaysian Adverse Drug Reactions Advisory Committee

 

Fungsi Utama MADRAC

 

Fungsi Utama MADRAC

 

Objektif Pemantauan Kesan Advers Ubat (ADR)

 

 Proses Pelaporan Kesan Advers

 ADR-flowchart-BM

 

Kesan Pemantauan Kesan Advers Ubat

Pencapaian matlamat utama pemantauan kesan advers ubat akan membolehkan: