Garis Panduan Pengiktirafan Makmal Swasta Oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara (Npra) Bagi Perkhidmatan Analisis Produk Tradisional

Cetak

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

 

Guidance Document Date

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA OLEH BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA (NPRA), KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI PERKHIDMATAN ANALISIS PRODUK TRADISIONAL

 20 Mei 2021