Maklumat keselamatan produk Champix (Varenicline) berkaitan kesan advers

Cetak

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Date : 14 July 2008

Description: Untuk makluman & tindakan semua Pengamal Perubatan & Ahli Farmasi

 

Click here to view/download the circular (243 KB, icon pdf)