Kajian Kepuasan Pelanggan NPRA tahun 2022

Cetak
Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Tuan / Puan,

Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) sedang menjalankan kajian untuk menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh NPRA. Melalui maklumbalas yang diterima, NPRA berupaya untuk mengenalpasti perkara-perkara yang memerlukan penambahbaikan dan juga amalan-amalan sedia ada yang didapati memuaskan tetapi boleh ditambahbaik lagi. Maklumat lanjut mengenai kajian adalah seperti berikut:

Tajuk: Kajian Kepuasan Pelanggan NPRA

Tempoh: 1 Februari 2022 - 30 April 2022

Skop: Perkhidmatan NPRA

Objektif: Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh NPRA.

Pautan: https://forms.gle/q5D7hddCgJ8UyUny5

Klik pautan di atas untuk menjawab kajian ini.

Terima kasih atas perhatian dan maklumbalas anda.