Direktif untuk menghadkan penggunaan produk mengandungi trimetazidine & mengukuhkan amaran berkaitan risiko kesan advers simptom parkinson pada pi produk trimetazidine

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive