Direktif untuk semua produk yang mengandungi diclofenac (formulasi sistemik) : pengemaskinian sisip bungkusan dengan maklumat keselamatan berkaitan kesan advers kardiovaskular

Print

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive