KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN NPRA TAHUN 2021 (NPRA CUSTOMER SATISFACTION SURVEY YEAR 2021)

Print

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Tuan / Puan,

Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) sedang menjalankan kajian untuk menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh NPRA. Melalui maklumbalas yang diterima, NPRA berupaya untuk mengenalpasti perkara-perkara yang memerlukan penambahbaikan dan juga amalan-amalan sedia ada yang didapati memuaskan tetapi boleh ditambahbaik lagi. Maklumat lanjut mengenai kajian adalah seperti berikut:

Tajuk: Kajian Kepuasan Pelanggan NPRA

Tempoh: 1 Mac 2021 - 31 Mei 2021

Skop: Perkhidmatan NPRA

Objektif: Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA).

Pautan: https://forms.gle/cBSpJdTU5c1RgRq1A 

Klik pautan di atas untuk menjawab kajian ini.

Terima kasih atas perhatian dan maklumbalas anda

 

 

Dear Sir / Madam,

Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) is conducting a survey to assess the level of customer satisfaction on the services provided by the NPRA. Through the feedback received, NPRA will be able to identify areas that need improvement as well as existing practices that are considered satisfactory but may be further improved. Further information regarding the survey are as below:

Title: NPRA Customer Satisfaction Survey

Period: 1 March 2021 - 31 May 2021

Scope: NPRA services

Objective: This questionnaire seeks to obtain feedback on the services provided by the Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) .

Link: https://forms.gle/cBSpJdTU5c1RgRq1A

Kindly click the link above to answer this survey.

Thank you in advance for your attention and participation.